Aktuality

Společnost WELLOKNA představuje ENERGO okno

31. 12. 2012

Co to vlastně ENERGO okno je a jak se vyznačuje? ENERGO okno je okenní systém, který má za cíl maximálně snížit tepelné ztráty. Tím, že ve svých domovech použijete ENERGO OKNA, výrazně snížíte náklady na vytápění vašich bytů a rodinných domů. A to je v dnešní době neustále se zvyšujících cen energií poměrně podstatné. Více v článku na Společnost WELLOKNA představuje ENERGO okno

Objevte kouzlo krbových kamen

06. 12. 2012

Zima letos zaklepala na dveře poměrně brzy a většina z nás je nucena své domovy už přes měsíc vytápět. Ne každý z nás si však kvůli dlouhé zimě a poměrně chladnému počasí dopřeje takového tepla, jaké by mu bylo příjemné. Postavit si úsporné domy, jako jsou nízkoenergetické nebo pasivní domy a ušetřit tak za vytápění, je velmi dobrá myšlenka, avšak ne každý z nás takovou možnost má. Více v článku na Objevte kouzlo krbových kamen

Hledáte bydlení? Pokud ano, správně ho financujte!

30. 11. 2012

Informace o prodeji, pronájmu či koupi realit, financování bydlení a následně i zařizování interiérů vašeho domu nebo bytu. Více v článku na Hledáte bydlení? Pokud ano, správně ho financujte!Bulletin Ekonomických staveb

Odkazy

Úsporná krbová kamna do vašeho domu.

Články

Top LCD televize

Energeticky úsporný dům

Napsal dne 00. 00. 0000

Vzhledem ke stále rostoucím cenám energií se investice do energeticky úsporného domu vyplatí. Obavy stavitelů z vysokých nákladů a dlouhé návratnosti jsou již většinou minulostí, neboť obecné povědomí o technologiích stavby energeticky odolných konstrukcí se v posledních letech podstatně zvýšilo. Navíc pokud se konstrukci domu věnuje zvýšená pozornost již ve fázi projektování, je možné dosáhnout poměrně velkého efektu za nepříliš vysokou cenu.

Energeticky úsporným domem nazýváme stavby, které jsou navrženy a postaveny tak, že náklady na zajištění jejich provozu jsou nižší, než stanoví aktuálně platné normy a předpisy. Pro provoz počítáme zejména náklady na vytápění a chlazení domu, větrání, ohřev teplé užitkové vody, spotřebu elektrické energie a vody. Do těchto nákladů se nezapočítává spotřeba energie nutné k realizaci stavby, tedy zejména energie potřebná k výrobě a dopravě stavebních materiálů.

Tyto materiály mají vždy lepší parametry, než pro danou stavbu požaduje ČSN a další předpisy související s výstavbou. Hlavním parametrem, podle kterého je použitá konstrukce posuzována z hlediska tepelně-izolačních vlastností, je tzv. součinitel prostupu tepla, který udává tepelnou ztrátu konstrukce o ploše 1m2 prostupem při rozdílu teplot 1 Kelvin. Výsledná hodnota tepelného prostupu je potom udávána ve watech. Z toho vyplývá, že čím menší hodnotu má výsledek, tím je tepelná ztráta dané konstrukce nižší.

Pro posouzení celé stavby z hlediska energetické náročnosti se využívá tzv. měrná potřeba tepla na vytápění, která udává spotřebu tepla v kWh na vytápění 1m2 stavby budovy za 1 rok. Zatímco běžné novostavby většinou dosahují hodnot 80-150kWh/m2 za rok, u energeticky úsporných domů je tato hodnota podstatně nižší a výrazně tak snižuje náklady na vytápění.

Energeticky úsporné domy můžeme rozdělit do 4 kategorií právě podle měrné spotřeby tepla na vytápění takto:

  1. nízkoenergetický dům – hodnota nesmí být vyšší než 50kWh/m2.a
  2. pasivní dům – hodnota nesmí být vyšší než 15kWh/m2.a
  3. nulový dům – hodnota nesmí být vyšší než 5kWh/m2.a
  4. dům s energetickým přebytkem nebo energeticky nezávislý dům – speciální kategorie domů, které jsou vybaveny systémem na výrobu energie v dostatečné kapacitě na zajištění vlastního provozu

Samotná konstrukce energeticky úsporných domů se v zásadě neliší od běžných novostaveb. Při použití vhodných materiálů a technologických postupů lze libovolnou stavbu realizovat jako energeticky úspornou. Při stavbě je třeba dodržovat určité zásady a realizaci provádět naprosto přesně v souladu s projektovou dokumentací. Z tohoto důvodu je dobré, pokud projektant aktivně dohlíží na průběh stavby, aby bylo zamezeno možným rozdílům mezi projektem a jeho výslednou realizací.

Podělte se s ostatními